Autoriseret Psykolog Linda Jepsen

Jeg har siden endt uddannelse i 2015 beskæftiget mig i spændet mellem arbejdspsykologi og klinisk praksis.

Jeg arbejder ud fra en forståelse om, at alle mennesker er forskellige, hvorfor min psykologiske referenceramme og metode er bred - dog med en gennemgående omsorgsfuld, nysgerrig og åben tilgang. 

I kraft af min erfaring har jeg også et skarpt øje for de psykologiske dynamikker, der spiller ind, når mennesker befinder sig på kanten af/ eller helt udenfor arbejdsmarkedet fx. ved sygemelding.

Hvordan arbejder jeg?

Jeg er meget visuel og endda oplevelsesorienteret i min tilgang, hvilket betyder, at der ofte vil være håndgribelige og konkrete arbejdsmetoder, som man kan arbejde med udenfor sessionerne. Jeg benytter mig derfor gerne af modeller og tegninger, hvis det kan facilitere forandringsprocessen.

Jeg har erfaring med flere forskellige psykologiske tilgange og benytter mig bl.a. af elementer indenfor: 

  • Kognitiv adfærdsterapi (KAT)

  • Acceptance and commitment therapy (ACT)

  • Compassion fokuseret terapi (CFT)

  • Metakognitiv terapi

  • Narrativ tilgang

  • Mindfulness

Det vigtigste for mit arbejde er dog ALTID at se det hele menneske!